فیزیوتراپی در مطهری

ژانویه 20, 2020
تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی یکی از دلایل مهم بروز درد و ناراحتی در کمر همراه با انتشار آن به دیگر اندام ها است. این عارضه در صورتی […]